نمایشگاه نور استانبول 2023

November 22, 2023

نمایشگاه نور استانبول از ۲۳ تا ۲۶ نوامبر برگزار می شود، همکاران KCD برای آماده سازی برای نمایشگاه به ترکیه رسیده اند.

آخرین مورد شرکت نمایشگاه نور استانبول 2023  0

 

شماره غرفه ما CAC + C1A است، خوش آمدید برای بازدید از غرفه ما. و در این زمان، بسیاری از محصولات جدید راه اندازی می شود،

مانند چراغ های فلج خورشیدی TK02-H،TK-M،TK10؛ چراغ های فلج خورشیدی TR-HS،TR-MS،TR-TS،TR-MS دارند؛ چراغ های فلج LED BK05، EK05 دارند؛ چراغ های فلج LED RA، RC، RX-H دارند؛ چراغ های فلج LED HB-H، HE-E دارند،HE03;

 

آخرین مورد شرکت نمایشگاه نور استانبول 2023  1